søndag 13. februar 2011

De 10 språkvettreglene

Mitt kjære fadderbarn Kine la dette ut på sin blogg, og jeg måtte bare kopiere, etter å ha innhentet tillatelse fra henne selvfølgelig :)

Jeg synes disse skrivereglene kan være godt å ha i bakhodet etterhvert som ulike skriftlige arbeider skal se dagens lys, inkludert masteroppgaven :)

 1. Det er ingen skam å sette punktum.
  En leservennlig periode har sjelden mer enn 22-25 ord.
 2. Har du flere ting på hjertet, så si én ting om gangen.
  Prøv ikke å si to ting samtidig. Server momentene porsjonvis, og avslutt gjerne setningen før du begynner på en ny.
 3. Vær høflig mot leseren.
  Tenk på leseren når du skriver, og velg ord som du vet han forstår. Må du bruke et vanskelig ord, skal du huske på at det ikke er forbudt å forklare det. 
 4. Bli ikke smittet av substantivsjuken.
  Skriv ikke: Kari foretar innhøstning av epler - når du like gjerne kan skrive: Kari høster (inn) epler.


 5. Vær gjerne høyrevridd når du skriver.
  Sørg for at (hoved)verbet kommer langt ut til venstre i setningen, og spre resten av setningsinnholdet til høyre.
 6. Du skal ikke pynte med ord.
  Du må motstå fristelsen til å bruke sjeldne fremmedord, moteord eller vitenskapelige klingende "Påfulgord".
 7. Vær ikke redd for den konkrete uttrykksmåten.
  Mener du en spade, så skriv en spade - ikke et arbeidsredskap.
 8. Sløs ikke med ord og bokstaver.
  En kort uttrykksmåte er i regelen bedre enn en lang. Skriv ikke: Idrettslaget er en trivselsfremmende faktor i relasjon til lokalmiljøet - når du like gjerne kan skrive: Idrettslaget skaper trivsel i bygda.
 9. Vær ikke redd for det personlige tonefallet.
  Personord som du, De, dere, jeg,vi er tillatt i skrift også.
 10. Bruk øyekontroll.
  Venn deg til å lese høyt for deg sjøl det du har skrevet. Det kan hjelpe deg til å sile bort de mest papirknitrende uttrykkene.  Kine har hentet bildene via Google, jeg er ikke kjent med nærmere kilde.
Ha en fin dag!

Anne

1 kommentar: